Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 817
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 Thực tập sinh Admin Thực tập sinh CÔNG TY TNHH JOBTEST TP. HCM 2 29/04/2022 29/06/2022
72 Chuyên viên Tư vấn Tài chính Business Analyst CÔNG TY TNHH JOBTEST TP. HCM 2 29/04/2022 29/06/2022
73 2D Artist Thiết kế CÔNG TY TNHH JOBTEST TP. HCM 2 29/04/2022 29/06/2022
74 Graphic Designer Thiết kế CÔNG TY TNHH JOBTEST TP. HCM 2 29/04/2022 29/06/2022
75 Software Engineer (Database/ DevOps/ Nodejs) Kỹ Thuật Phần Mềm NASHTECH GLOBAL TP. HCM 20 29/04/2022 29/06/2022
76 Trainee – The Rookies (PHP/ Java/ .Net/ QC/ Automation Tester) Business Analyst NASHTECH GLOBAL TP. HCM 100 29/04/2022 29/06/2022
77 Embedded Software Engineer Kỹ Thuật Phần Mềm SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX TP. HCM 30 29/04/2022 29/06/2022
78 Web App Developer (Front-End) Developer SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX TP. HCM 30 29/04/2022 29/06/2022
79 Mobile Developer (Android/iOS) Developer SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX TP. HCM 5 29/04/2022 29/06/2022
80 Content Website Intern Truyền thông/Quan hệ công chúng CÔNG TY TNHH DATACARE TP. HCM 10 28/04/2022 28/06/2022

Trang 8 / 82