Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 39
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 GLOTRANS ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ VÀ LÀM GIÁ CƯỚC QUỐC TẾ Logistics Công ty TNHH vận tải và tiếp vận toàn cầu (Glotrans) Đà Nẵng 3 11/05/2022 15/06/2022
2 GLOTRANS ĐÀ NẴNG TIẾP TỤC CHIÊU MỘ NHÂN TÀI VỀ VỚI TEAM KINH DOANH Logistics Công ty TNHH vận tải và tiếp vận toàn cầu (Glotrans) Đà Nẵng 15 11/05/2022 15/06/2022
3 Gear Inc - Tuyển dụng nhân viên kiểm duyệt nội dung toàn thời gian (Không yêu cầu kinh nghiệm) Công nghệ thông tin Gear Inc Đà Nẵng 5 15/04/2022 15/05/2022
4 Tuyển dụng nhiều vị trí Thiết kế Công ty TNHH Wemo Media Đà Nẵng 5 15/04/2022 15/05/2022
5 Tuyển dụng nhân viên marketing Marketing Công ty Cổ Phần Xây dựng & Đầu tư Đà Nẵng (DINCO) Đà Nẵng 1 15/04/2022 15/05/2022
6 Tuyển dụng nhân viên Thiết kế đồ họa Digital Designer CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BẮC TRUNG NAM Đà Nẵng 1 12/02/2022 10/03/2022
7 Tuyển dụng Nhân viên Content MKT Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BẮC TRUNG NAM Đà Nẵng 1 12/02/2022 10/03/2022
8 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝟭𝟬 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗵𝗲𝗿 𝗶𝗢𝗦 Fresher iOS Engineer Công Ty TNHH Raising Stars Đà Nẵng 10 14/01/2022 14/02/2022
9 Tuyển dụng Business Analyst Intern Business Analyst Intern Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng Đà Nẵng 2 11/01/2022 24/01/2022
10 [HCM / ĐÀ NẴNG] 3D MODEL ARTIST Digital Designer GNT VN Co., Ltd Đà Nẵng 2 29/12/2021 31/01/2022

Trang 1 / 4