Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 200
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1 [OJT_Summer 2022] Trainee Software Engineer OJT Base Enterprise Hà Nội 20 07/04/2022 15/05/2022
2 [OJT_Summer 2022] TTS học việc thư ký ban CNTT OJT CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS) Hà Nội 2 13/04/2022 15/04/2022
3 [OJT - Summer 2022] CTV Truyền thông và Điều phối dự án OJT CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS) Hà Nội 2 13/04/2022 15/04/2022
4 [OJT_Summer 2022] tập sự viên ban Văn hóa đoàn thể OJT CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS) Hà Nội 2 13/04/2022 15/04/2022
5 [OJT Summer 2022] Internship - Mobile Developer/ Web Application Developer OJT Công ty cổ phần công nghệ SABI (SabiTech) Hà Nội 4 13/04/2022 15/04/2022
6 [OJT Summer 2022] BUSINESS ANALYST INTERN OJT Công ty cổ phần công nghệ SABI (SabiTech) Hà Nội 4 13/04/2022 15/04/2022
7 [OJT_Summer 2022] F&B intern, Housekeeping Intern, FO intern OJT Radisson Blu Resort Phú Quốc Hà Nội 19 31/03/2022 14/04/2022
8 [OJT Summer 2022] Thực tập sinh Kế toán bán hàng OJT Công ty TNHH Thương mại và GNVT Quốc tế Trang Huy Hà Nội 3 11/04/2022 14/04/2022
9 [OJT Summer 2022] Thực tập sinh Telesale OJT Công ty TNHH Thương mại và GNVT Quốc tế Trang Huy Hà Nội 3 11/04/2022 14/04/2022
10 [OJT Summer 2022] Thực tập sinh điều vận OJT Công ty TNHH Thương mại và GNVT Quốc tế Trang Huy Hà Nội 5 11/04/2022 14/04/2022

Trang 1 / 20