Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 468
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
71 [OJT Spring 2023] Fresher DevOps OJT CÔNG TY TNHH CMC GLOBAL Hà Nội 2 14/11/2022 20/11/2022
72 [OJT Spring 2023] Fresher Cloud Engineer OJT CÔNG TY TNHH CMC GLOBAL Hà Nội 2 14/11/2022 20/11/2022
73 [OJT Spring 2023] F&B intern, Housekeeping Intern, FO intern OJT Radisson Blu Resort Phú Quốc Hà Nội 5 14/11/2022 20/11/2022
74 [OJT Spring 2023] Fresher Sales BFSI OJT CÔNG TY TNHH CMC GLOBAL Hà Nội 2 14/11/2022 20/11/2022
75 [OJT Spring 2023] Fresher Sales SME OJT CÔNG TY TNHH CMC GLOBAL Hà Nội 2 14/11/2022 20/11/2022
76 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh lễ tân khách sạn OJT Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc Hà Nội 5 14/11/2022 20/11/2022
77 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh phục vụ bàn OJT Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc Hà Nội 5 14/11/2022 20/11/2022
78 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh USER ACQUISITION OJT Công ty Cổ phần GPlay Hà Nội 2 14/11/2022 20/11/2022
79 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh vị trí buồng phòng khách sạn OJT Westlake Hotel & Resort Vinh Phuc Hà Nội 5 14/11/2022 20/11/2022
80 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh Video Editor OJT Công ty Cổ phần GPlay Hà Nội 2 14/11/2022 20/11/2022

Trang 8 / 47