Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 468
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
41 NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM ( TESTER/ QC) NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM ( TESTER/ QC) CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM TP. HCM 5 22/11/2022 22/01/2023
42 RnD DESIGNER – NHÂN VIÊN THIẾT KẾ MẪU GIÀY/ TÚI DESIGNER VASCARA GROUP TP. HCM 5 17/11/2022 17/01/2023
43 [OJT Spring 2023] THỰC TẬP SINH IT OJT Trường Đại học Birmingham City Hà Nội 3 15/11/2022 20/11/2022
44 [OJT Spring 2023] THỰC TẬP SINH TRỢ LÝ DỰ ÁN OJT Trường Đại học Birmingham City Hà Nội 5 15/11/2022 20/11/2022
45 [OJT Spring 2023] THỰC TẬP SINH MARKETING OJT Trường Đại học Birmingham City Hà Nội 10 15/11/2022 20/11/2022
46 [OJT Spring 2023] Intern 3D OJT Công ty cổ phần trò chơi Demon Hà Nội 2 15/11/2022 20/11/2022
47 [OJT Spring 2023] Intern 2D OJT Công ty cổ phần trò chơi Demon Hà Nội 2 15/11/2022 20/11/2022
48 LẬP TRÌNH VIÊN Developer Hệ Thống Thời Trang FMSTYLE TP. HCM 5 15/11/2022 15/01/2023
49 [OJT Spring 2023] Internship Opportunities at Restaurants and Front Office OJT Hotel du Parc Hanoi Hà Nội 6 15/11/2022 20/11/2022
50 [OJT Spring 2023] Giáo viên chủ nhiệm OJT Apax Leaders Hà Nội 1 14/11/2022 20/11/2022

Trang 5 / 47