Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 468
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh Nhân sự OJT SmartOSC Hà Nội 2 01/12/2022 10/12/2022
32 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh Digital Marketing OJT Futix Lab Hà Nội 3 01/12/2022 10/12/2022
33 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh UI/UX OJT Futix Lab Hà Nội 1 01/12/2022 10/12/2022
34 [OJT Spring 2023] 2D Digital Art Intern OJT LacBird Hà Nội 2 30/11/2022 10/12/2022
35 [OJT Spring 2023] Game UI Design Intern OJT LacBird Hà Nội 2 30/11/2022 10/12/2022
36 [OJT Spring 2023] UX/UI Intern OJT LacBird Hà Nội 2 30/11/2022 10/12/2022
37 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh vị trí trải nghiệm nhân viên OJT Independent Verification Services (IVS) Hà Nội 2 30/11/2022 10/12/2022
38 CHUYÊN VIÊN VISA CHUYÊN VIÊN VISA DU LỊCH TOÀN VIỆT TP. HCM 10 22/11/2022 22/01/2023
39 NHÂN VIÊN KINH DOANH DU LỊCH NHÂN VIÊN KINH DOANH DU LỊCH DU LỊCH TOÀN VIỆT TP. HCM 20 22/11/2022 22/01/2023
40 NHÂN VIÊN IT HELPDESK Developer CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM TP. HCM 5 22/11/2022 22/01/2023

Trang 4 / 47