Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 468
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
91 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh Graphic Design OJT Công ty TNHH Sản xuất, Lắp ráp Tuấn Nghĩa Hà Nội 3 11/11/2022 20/11/2022
92 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh công nghệ OJT Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình 4.0 Việt Nam Hà Nội 10 11/11/2022 20/11/2022
93 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh phát triển ứng dụng OJT Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) Hà Nội 3 11/11/2022 20/11/2022
94 [OJT Spring 2023] KỊCH BẢN GAME-GAME DESIGN-Ý TƯỞNG GAME OJT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAAP VIỆT NAM Hà Nội 1 11/11/2022 20/11/2022
95 [OJT Spring 2023] THỰC TẬP SINH 2D/3D UNITY DEV OJT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAAP VIỆT NAM Hà Nội 1 11/11/2022 20/11/2022
96 [OJT Spring 2023] THỰC TẬP SINH 2D GAME ARTIST OJT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAAP VIỆT NAM Hà Nội 1 11/11/2022 20/11/2022
97 [OJT Spring 2023] THỰC TẬP SINH 3D GAME ARTIST OJT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAAP VIỆT NAM Hà Nội 2 11/11/2022 20/11/2022
98 [OJT Spring 2023] Thực Tập Sinh Digital Marketing OJT Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Hà Nội 3 11/11/2022 20/11/2022
99 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh Animator OJT Công ty TNHH BEYOND STUDIO Hà Nội 1 11/11/2022 20/11/2022
100 [OJT Spring 2023] Thực tập sinh Modelling artists OJT Công ty TNHH BEYOND STUDIO Hà Nội 2 11/11/2022 20/11/2022

Trang 10 / 47