THÔNG TIN ĐƠN VỊ


Ảnh Đơn Vị Làm Việc

Betty Tran Consultants

Betty Tran Consultants giúp các nhà lãnh đạo xây dựng những công ty bền vững, thành công và có khả năng đột phá. Chúng tôi là cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Chúng tôi hợp tác với các nhà lãnh đạo và tổ chức để tạo nên những sản phẩm và chương trình nhằm hình thành cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng cũng như giữa công ty và nhà đầu tư. Với quan điểm toàn cầu về người tiêu dùng và thị trường, chúng tôi mang trong mình cái nhìn sâu sắc và độc đáo để nâng đỡ các công ty và tạo ra những thương hiệu đầy ý nghĩa


Thông tin tuyển dụng

Vị trí: Business Development executive
Ngành nghề: Business Development executive
Mức lương: Theo thỏa thuận

Mô tả công việc:

 • We are currently looking for an experienced Business Development manager. In this position, you will play a key role in strategic projects and hands-on support building up and growing the emerging business/Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một Giám đốc phát triển kinh doanh có kinh nghiệm. Ở vị trí này, bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các dự án chiến lược và hỗ trợ xây dựng và phát triển doanh nghiệp mới nổi.
 • Key responsibilities/Công việc chính:
 • Ownership and management of projects end to end. Including the conceptualization of new projects, creating business cases, developing full project plans and managing stakeholders throughout;/ Sở hữu và quản lý các dự án từ đầu đến cuối. Bao gồm khái niệm hóa các dự án mới, tạo ra các đề án kinh doanh, phát triển các kế hoạch dự án và quản lý các bên liên quan.
 • Owning and driving an existing game-change business idea to success;/ Sở hữu và thúc đẩy các ý tưởng kinh doanh hiện có một cách đột phá để thành công.
 • Alignment and cooperation with other teams within the Company;/ Liên kết và hợp tác với các nhóm khác trong Công ty.
 • Contribution to retail commercial success. In collaboration with the Management team drive conceptual and strategic work;/ Đóng góp cho sự thành công của việc bán lẻ. Phối hợp với nhóm Quản lý thúc đẩy công việc mang tính khái niệm và chiến lược.
 • Responsibilities in defining, implementing and optimizing internal processes and tools to ensure operational efficiency for our growing business/ Chịu trách nhiệm xác định, thực hiện và tối ưu hóa các quy trình và công cụ nội bộ để đảm bảo hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp

Yêu cầu công việc:

 

 •  Degree in Business, Economics (or equivalent) with a focus on analytics and strategy;/ Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế (hoặc tương đương) tập trung vào phân tích và chiến lược.
 • - Solid work experience in a fast-growing company, business development, management consulting, other analytical or entrepreneurial positions;/ Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong một công ty phát triển nhanh về mảng phát triển kinh doanh, tư vấn quản lý, các vị trí phân tích hoặc vị trí tương đương khác;
 • - Experience in managing a big game-change project to success;/Có kinh nghiệm thực hiện các dự án mang tính đột phá;
 • - Proven project management, conceptual, strategic and analytical skills;/Có kinh nghiệm quản lý dự án, có kỹ năng về lên ý tưởng, chiến lược và phân tích; 
 • - Ability to work well independently as well as in a team including guiding colleagues and managing stakeholders;/Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm bao gồm hướng dẫn đồng nghiệp và quản lý các bên liên quan;
 • - Excellent communication skills in both English and Vietnamese/Có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

 

Chế độ đãi ngộ:

 • Central location working with 5-star facilities in the center of District 1 / Vị trí trung tâm làm việc với các tiện ích 5 sao tại trung tâm Quận 1
 • Salary depends on experience and will be discussed in details during the interview / Mức lương tùy theo kinh nghiệm và sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 • The international environment / Môi trường quốc tế
 • There will be a specific promotion route / Sẽ có lộ trình thăng tiến cụ thể
 • Get a monthly mentor on career and personal development / Được sự mentor hàng tháng về sự nghiệp và sự phát triển cá nhân
 • Social insurance, health insurance, and unemployment insurance (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp)
 • Able to work from home once a week (Có thể làm việc từ xa một lần/tuần)
 • Other benefits in accordance with the provisions of the Vietnam Labor Law (Các lợi ích khác theo quy định của pháp luật

Địa điểm làm việc: Sonatus building (15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1)

Cách thức nộp hồ sơ

Địa chỉ email: [email protected]

Số điện thoại: 0399.534.942

Hồ sơ gồm: Cv, portfolio, Cover letter

Số lượng: 1
Ngày đăng - Ngày hết hạn: 12/12/2022 - 12/02/2023

113