THÔNG TIN ĐƠN VỊ


Ảnh Đơn Vị Làm Việc

Betty Tran Consultants

Betty Tran Consultants giúp các nhà lãnh đạo xây dựng những công ty bền vững, thành công và có khả năng đột phá. Chúng tôi là cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Chúng tôi hợp tác với các nhà lãnh đạo và tổ chức để tạo nên những sản phẩm và chương trình nhằm hình thành cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng cũng như giữa công ty và nhà đầu tư. Với quan điểm toàn cầu về người tiêu dùng và thị trường, chúng tôi mang trong mình cái nhìn sâu sắc và độc đáo để nâng đỡ các công ty và tạo ra những thương hiệu đầy ý nghĩa


Thông tin tuyển dụng

Vị trí: Social media executive
Ngành nghề: Social media executive
Mức lương: Theo thỏa thuận

Mô tả công việc:

 

 • The Social Media Manager’s job focuses on increasing brand awareness through the effective use of social media outlets. A Social Media Manager is tasked with several key duties, such as:  Công việc của Giám đốc truyền thông xã hội tập trung vào việc nâng cao nhận thức về thương hiệu thông qua việc sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội. Người quản lý phương tiện truyền thông xã hội được giao một số nhiệm vụ chính, chẳng hạn như:
 • Using social media marketing tools to create and maintain the company’s brand Sử dụng các công cụ tiếp thị trên mạng xã hội để tạo và duy trì thương hiệu của công ty
 • Working with marketing professionals to develop social media marketing campaigns Làm việc với các chuyên gia tiếp thị để phát triển các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội
 • Interacting with customers and other stakeholders via the company’s social media accounts Tương tác với khách hàng và các bên liên quan khác thông qua các tài khoản mạng xã hội của công ty
 • Analyzing the company’s digital marketing plan and social media strategy and identifying strategic weaknesses and making recommendations for improvements  Phân tích kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số và chiến lược truyền thông xã hội của công ty, đồng thời xác định các điểm yếu chiến lược và đưa ra các đề xuất cải tiến
 • Researching social media trends and informing management of changes that are relevant to the company’s marketing activities  Nghiên cứu xu hướng truyền thông xã hội và thông báo cho ban quản lý những thay đổi có liên quan đến hoạt động tiếp thị của công ty
 • Setting key performance indicators (KPIs) for social media campaigns, such as targets for a certain number of shares or likes and measuring a campaign’s performance against the KPIs  Đặt các chỉ số hiệu suất chính (KPI) cho các chiến dịch truyền thông xã hội, chẳng hạn như mục tiêu cho lượt chia sẻ hoặc lượt thích nhất định và đo lường hiệu suất của chiến dịch dựa trên KPI

Yêu cầu công việc:

 

 • - Language skills: English
 • - Communication skill: on social & with the team
 • - Writing skill: Content writing, well-reasoned emails, strategies and presentations
 • - Creative thinking: Develop innovative, visually appealing
 • - Efficiency & top-notch organization
 • - Understanding of other traditional and digital marketing approaches: email, events, lead generation, PR and more
 • - Customer care: Respond quickly, promptly and fully with information to customers
 • - Agility: The ability to quickly pivot and react to a new trend, opportunity or crisis
 • - Data analysis: once a monthChế độ đãi ngộ
 • - 2 3 years of experience

Chế độ đãi ngộ:

 • Central location working with 5-star facilities in the center of District 1 / Vị trí trung tâm làm việc với các tiện ích 5 sao tại trung tâm Quận 1
 • Salary depends on experience and will be discussed in details during the interview / Mức lương tùy theo kinh nghiệm và sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 • The international environment / Môi trường quốc tế
 • There will be a specific promotion route / Sẽ có lộ trình thăng tiến cụ thể
 • Get a monthly mentor on career and personal development / Được sự mentor hàng tháng về sự nghiệp và sự phát triển cá nhân
 • Social insurance, health insurance, and unemployment insurance (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp)
 • Able to work from home once a week (Có thể làm việc từ xa một lần/tuần)
 • Other benefits in accordance with the provisions of the Vietnam Labor Law (Các lợi ích khác theo quy định của pháp luật

Địa điểm làm việc: Sonatus building (15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1)

Cách thức nộp hồ sơ

Địa chỉ email: [email protected]

Số điện thoại: 0399.534.942

Hồ sơ gồm: Cv, portfolio, Cover letter

Số lượng: 1
Ngày đăng - Ngày hết hạn: 12/12/2022 - 12/02/2023

120