THÔNG TIN ĐƠN VỊ


Ảnh Đơn Vị Làm Việc

Betty Tran Consultants

Betty Tran Consultants giúp các nhà lãnh đạo xây dựng những công ty bền vững, thành công và có khả năng đột phá. Chúng tôi là cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Chúng tôi hợp tác với các nhà lãnh đạo và tổ chức để tạo nên những sản phẩm và chương trình nhằm hình thành cầu nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng cũng như giữa công ty và nhà đầu tư. Với quan điểm toàn cầu về người tiêu dùng và thị trường, chúng tôi mang trong mình cái nhìn sâu sắc và độc đáo để nâng đỡ các công ty và tạo ra những thương hiệu đầy ý nghĩa


Thông tin tuyển dụng

Vị trí: Digital marketing
Ngành nghề: Digital Marketing
Mức lương: Theo thỏa thuận

Mô tả công việc:

 • Controlling Digital Marketing activities: Developing marketing strategies and strategies for products, communication programs, and promotions according to the company's orientation. Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty.
 • Planning, implementing and monitoring advertising products and services of the Company on Online channels: Google, Facebook, Zalo, Linkedin,... Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi  quảng cáo  sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo, Linkedin,…
 • Planning, coordinating, coordinating with Content Marketing to develop Online Marketing channels to ensure the set results. Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.
 • Implement promotional and branding campaigns through Digital Marketing tools (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing...), including test deployment and evaluate the results. Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing…), bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.
 • Understand the technical regulations of each digital channel to optimize content, images and advertising quality. Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.
 • Develop new advertising channels on digital platforms Coordinate with related departments to ensure work progress and set results Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra

Yêu cầu công việc:

 • - Language skills: English
 • - Knowing how to create Funnel, landing page and operate the system are a bonus a
 • - SEO: website optimization
 • - SEM: search engine optimization for paid, increase traffic
 • - Content marketing: creating and promoting content to increase brand awareness and attract viewers
 • - Data analytics: collect and analyze data
 • - Understanding of Social media
 • - Having a user-experience designed mindset
 • - Problem-solving skill
 • - Logical thinking: analyze situations and come up with solutions
 • - Creative thinking
 • - 2 3 years of experience

Chế độ đãi ngộ:

 • Central location working with 5-star facilities in the center of District 1 / Vị trí trung tâm làm việc với các tiện ích 5 sao tại trung tâm Quận 1
 • Salary depends on experience and will be discussed in details during the interview / Mức lương tùy theo kinh nghiệm và sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
 • The international environment / Môi trường quốc tế
 • There will be a specific promotion route / Sẽ có lộ trình thăng tiến cụ thể
 • Get a monthly mentor on career and personal development / Được sự mentor hàng tháng về sự nghiệp và sự phát triển cá nhân
 • Social insurance, health insurance, and unemployment insurance (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp)
 • Able to work from home once a week (Có thể làm việc từ xa một lần/tuần)
 • Other benefits in accordance with the provisions of the Vietnam Labor Law (Các lợi ích khác theo quy định của pháp luật

Địa điểm làm việc: Sonatus building (15 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1)

 

Cách thức nộp hồ sơ

Địa chỉ email: [email protected]

Số điện thoại: 0399.534.942

Hồ sơ gồm: Cv, portfolio, Cover letter

Số lượng: 1
Ngày đăng - Ngày hết hạn: 12/12/2022 - 12/02/2023

127